Preotul Daniel Ciubotea (Patriarhul Daniel) - date biografice

Preafericitul Părinte Dr. DANIEL Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş. Şcoala primară a urmat-o în satul natal Dobreşti (1958-1962), iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), judeţul Timiş. În 1966 începe cursurile liceale în oraşul Buziaș pe care le continua la Liceul „Coriolan Brediceanu” din Lugoj (1967-1970).

 

După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), unde susţine şi Teza de licenţă în teologie (Noul Testament).

În perioada 1974-1976 urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universi­tar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, facultatea de Teologie Catolocă (Germania).

 

În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la  théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald și André Benoît şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.

O versiune extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti sub titlul: Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.

În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, judeţul Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 1987. În 1988 este hirotesit protosinghel şi numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 devine conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.

 

Este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul şi este hirotonit arhiereu la 4 martie 1990. La 7 iunie 1990 este ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Întronizarea s-a făcut la 1 iulie 1990. A desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionara, culturală şi social-filantropică în perioada 1990-2008, în demnitatea de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

 

La 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcţia de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Prefericitului Patriarh Daniel s-a făcut duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala patriarhală din Bucureşti.

 

SLUJBA POMENIRE - PATRIARHIEIn 2000, Preafericitulului Părinte Dr. Daniel primeşte de la preşedintele României, Emil Constantinescu, Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce (2000), iar doi ani mai târziu premiul „Pro Humanitate” acordat  de Fundaţia Europeană pentru Cultură „Pro Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania.

Titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – S.U.A. îl primeşte în 2003 iar în anii care urmează obţine titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Arte „George Enescu” din Iași (2006); Doctor Honoris Causa al Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu (2008); Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2008); Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (2008); Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad (2008); Doctor Honoris Causa al Institutului de Teologie Ortodoxă „Sfântul Serghie“ din Paris (2009).

Are lucrări apărute în 11 volume precum : „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...”. 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996, 97 p. ; Confessing the Truth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity, Iaşi, Trinitas, 2001, 258 p. ; Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas, 2005, 183 p. ; Dăruire și dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, Iaşi, Trinitas, 2005, 439 p. ; Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului, Iași, Trinitas, 2005, 138 p. ; Brâncuși. Sculptor creștin ortodox, Iași, Trinitas, 2007, 88 p. ; Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică și filocalică, Trinitas, Iași, 2007, 450 p. ; Făclii de Înviere – Înțelesuri ale Sfintelor Paști, Basilica, București, 2008, 184 p.; Foame şi sete după Dumnezeu. Înţelesul și folosul postului Paris, Cerf, 2009, 432 p.; Teologie şi spiritualitate, București, Basilica, 2009, 318 p.

Este fondatorul publicaţiilor : „Vestitorul Ortodoxiei”, periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Române (1990); „Candela Moldovei”, buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei; „Teologie şi Viaţă”, revistă de gândire şi spiritualitate (Iaşi, 1992); „Lumina”, primul cotidian creştin din România; „Vestitorul Ortodoxiei”, revistă de informaţie bisericească, serie nouă, Bucureşti, 2008; „Studia Basiliana”, colecţie dedicată anului comemorativ-omagial al Sfântului, Bucureşti, Basilica, 2008, 220 p.; La joie de la fidélité, Vasile cel Mare şi al tuturor Părinţilor Capadocieni,  la Editura Basilica a Patriarhiei Române

A publicat peste 900 de articole şi studii în limba română la care se adaugă 45 de studii scrise în limba franceză, 35 în limba engleză, 19 în limba germană şi alte 14 studii apărute în alte limbi.

Prin sprijinul şi îndrumările Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în cadrul unor eparhii ortodoxe române au fost înfiinţate sau sunt în curs de organizare Centre de studii şi pelerinaje, cum ar fi: Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sfântul Ioan Iacob”, în cadrul Aşezământului Românesc de la Ierihon; Centrul „Sfântul Dionisie Exiguul”, în Calabria, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei şi Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură), la Paris, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris, Centrul pastoral-misionar şi de asistenţă socială, la Gyula, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

In 2007 a  pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii Neamului cu hramurile Sfântul Apostol Andrei şi Înălţarea Domnului. Între anii 2007-2008 prin purtarea de grijă şi atenta supraveghere a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, la Catedrala Patriarhală au fost executate ample lucrări de consolidare, restaurare şi înfrumuseţare.

 

A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 Protopopiate (Iaşi I, Dărăbani, Săveni, Roznov şi Ceahlău) şi a iniţiat şi susţinut construirea a peste 250 de biserici noi.

 

0 comentarii: