Daniel Barbu - Ministru al Culturii

Daniel Constantin Barbu, Ministrul Culturii in Cabinetul Victor Ponta II (din 2013)

daniel-constantin-barbu

Născut în Bucureşti, 21 mai 1957.
Formatia

 


  • 1980, licenţiat în istoria artei, Academia de Arte din Bucureşti. 


  • 1991, doctor în istorie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 


  • 1991-1993, studii doctorale de teologie, Université de Fribourg (Elveţia). 


  • 1998, auditor, École des Hautes Etudes de Défense Nationale, Paris. 


  • 1999, doctor în filosofie, Universitatea din Bucureşti. 

CARIERA

 


  • 1981-1986, muzeograf, Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti. 


  • 1987-1998, cercetător ştiinţific, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Universităţii din Bucureşti (din 1990, al Academiei Române). 


  • 1993-1996, conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii din Bucureşti. 


  • Din 1997, profesor de ştiinţă politică la Universitatea din Bucureşti (numit prin ordinul ministrului învăţământului nr. 4251/1997) 


  • Din 1999, conducător de doctorat în ştiinţe politice (numit prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4189/1999, confirmat de ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1805/2007) 

EXPERIENŢA ACADEMICĂ

 


  • 1993, ricercatore invitato, Pontificio Instituto Orientale, Roma. 


  • 1993-1994, maître de conférences invité, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 


  • 1995, directeur d’études invité, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 


  • 2000, profesor invitat, Universitatea Naţională din Athena, masteratul de studii europene. 


  • 2001, visiting professor, Departamentul de Ştiinţă Politică al Universităţii din Pittsburgh, Pa. 


  • 2002, Fulbright scholar-in-residence, Jackson State University, Jackson, Miss. 


  • 2004, professeur invité, Institut d’Etudes Politiques, Bordeaux. 


  • 2005, visiting professor, Departamentul de Istorie, Central European University, Budapesta 


  • 2009, professeur invité, Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence. 

RESPONSABILITĂŢI ACADEMICE

 


  • 1994-2000, decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii din Bucureşti. 


  • 1999-2011, Director al Institutului de Cercetări Politice al Universităţii din Bucureşti. 


  • 2002-2004, decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti 


  • 2002-2010, vicepreşedinte al Comisiei de sociologie, ştiinţe politice şi ştiinţe ale comunicării a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 


  • 2004-2011, director al Şcolii doctorale de ştiinţă politică a Universităţii din Bucureşti 


  • 2004-2010, şef al catedrei de ştiinţă politică a Universităţii din Bucureşti 


  • 2012-, director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al Universităţii din Bucureşti 


  • 2012-, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, preşedinte al Comisiei de sociologie, ştiinţe politice şi administrative 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 


  • 1990-1996, secretar ştiinţific al comitetului de redacţie, Revue des Études Sud-est Européennes. 


  • 1990-1991, director al Editurii Meridiane. 


  • 1990-1993, redactor şef al revistei Verbum. 


  • 1991-1992, director general al cotidianului Realitatea Românească. 


  • 2001-2010, director al revistei Studia Politica. Romanian Political Science Review. 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

 


  • Din 1990, peste 30 de conferinţe şi prelegeri la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), École Normale Supérieure (Paris), Institut d’Etudes Politiques (Aix-en-Provence), Centre Marc Bloch (Berlin), Université Libre de Bruxelles, Università Libera di Urbino, Università Ca’Foscari di Venezia, Università La Sapienza di Roma, Instituto Italiano di Studi Filosofici (Napoli), Universität Innsbruck, Universität Wien, Freie Universität Berlin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Friedrich-Schillers-Universität Jena, Central European University (Budapest), Nov Bălgarski Universitet (Sofia), University of Pittsburgh, Pa., Indiana University at Bloomington, In., St. Anthony’s College (Oxford). 


  • 11 cărţi de autor publicate în România şi Germania (editurile Meridiane, Antet, Babel, Nemira, Editura Universităţii din Bucureşti, Art, Frank & Timme), un volum editat (editura Nemira). 


  • Peste 100 de studii publicate în volume colective editate în România şi în străinătate şi în reviste academice româneşti şi internaţionale cu comitet de lectură (Annales. Histoire, Sciences Sociales; Cahiers Balkaniques; Cités. Philosophie, Politique, Histoire; La Nuova Europa; Halbjahrschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik; Revue des Études Sud-Est Européennes, Revue Roumaine d’Histoire, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Revista Istorică, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol din Iaşi, Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Revista de Istorie şi Teorie Literară, Ars Transsilvaniae, Cercetări de Istorie şi Civilizaţie Sud-Est Europeană, Sud-Estul şi Contextul European. Buletin, Arhiva Genealogică, Arhivele Totalitarismului, Polis, Xenopoliana). 


  • Peste 50 de articole publicate în reviste şi volume româneşti şi străine fără comitet de lectură (Sfera Politicii, Verbum, Viaţa Românească, Secolul 20, Provincia, Idei în Dialog, Altera, Historia, Politics&Media etc.) 


  • Peste 200 de articole de presă în săptămânale şi cotidiane româneşti (România Liberă, « 22 », Realitatea Românească, Cotidianul, Adevărul, Contrapunct, Dilema, Curentul, Ziarul Financiar, Cuvântul, etc.). 

ACTIVITATEA PUBLICĂ

 


  • 1990-1991, membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. 


  • 1997-1998, consilier de stat în cadrul Preşedinţiei României. 


  • 1997-1998, membru în Conseil Permanent de la Francophonie. 


  • 2012 august, consilier prezidenţial, şef al departamentului de analiză politică al Administraţiei prezidenţiale 


  • 2012, 9 decembrie, ales senator în colegiul 5 Bucureşti (67.5% din sufragii, 48.750 de voturi). 

DISTINCŢII

 

 • 2000, Ofiţer al Ordinului Naţional Steaua României pentru activitatea în domeniul învăţământului superior.

0 comentarii: