Daniel Chitoiu - ministru de Finante

chitoiuDaniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor Publice in Cabinetul Ponta II (din 2013). CV-ul publicat pe siteul Guvernului:

Data naşterii 11 iulie 1967
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

• 07.05.2012-21.12.2012 - Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
• 07.05.2012 – prezent - Deputat, membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor;

• 18.12.2008 – 07.05.2012- Deputat în Parlamentul României, Vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor;

• 04.04.2007 – 17.12.2008 - Preşedinte - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti;

• 23.01.2007 – 04.04.2007 - Preşedinte interimar - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti;

• 03.02.2005 – 04.04.2007 - Vicepreşedinte (cu rang de subsecretar de stat) - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, coordonator al Departamentului Administrarea Veniturilor Statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti;

• 15.03.2001 – 03.02.2005, Controlor Financiar, Curtea de Conturi a României, Str. Lev Tolstoi Nr. 22-24. cod 011948, Sector 1 Bucureşti;

• 03.08.1998 – 14.03.2001, Director General Adjunct – Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de Stat Bucureşti, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti;

• 14.01.1994 – 03.08.1998 - Controlor Financiar - Curtea de Conturi a României – Direcţia de Control Financiar Bucureşti, Curtea de Conturi a Romaniei, Str. Lev Tolstoi Nr. 22-24, cod 011948, Sector 1, Bucureşti;

• 15.10.1990 – 14.01.1994 - Inspector de specialitate – Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat Bucureşti, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti.

ALTE INFORMAŢII RELEVANTE
• La data de 28 aprilie 2012, am fost reales Preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, al Consiliului Superior şi al Biroului Permanent. Pe data de 07.05.2012 m-am suspendat din această funcţie, iar la data de 19.12.2012 am demisionat;

• În data de 03 mai 2007, am fost ales Preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, al Consiliului Superior şi al Biroului Permanent;

• Am fost numit prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 309/21.03.2005 în funcţia de RESPONSABIL DE PROGRAM (proiect) – în terminologia PHARE Senior Programme Officer (SPO) pentru 4 programe/proiecte ale Ministerului Finanţelor Publice, finanţate din bugetele PHARE 2002, 2003 si 2004, privind finalizarea armonizării legislaţiei fiscale şi consolidarea administraţiei fiscale.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• Noiembrie 2004 - Doctor în Economie, Susţinerea publică a Tezei de Doctorat, specializarea - Relaţii financiar-valutare cu tema „Stimularea investiţiilor internaţionale prin facilităţi financiare vamale şi valutare”, A.S.E. Bucureşti;

• 1998 – 2004 - Doctorand, A.S.E. Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori;

• 1986 – 1990 - Licenţiat în Economie, Economist / diplomă de licenţă, A.S.E. Bucureşti, Facultatea de Finanţe - Contabilitate;

• 1992 - Stagiu de specializare privind T.V.A.;

• Decembrie 2000 - Absolvirea cursurilor „Standarde internaţionale de Contabilitate” şi „Standarde internaţionale de Audit”, organizate de Institute of Chartered Accountants of Scotland, decembrie 2000;

• Decembrie 2004 - Acces stagiu Camera Auditorilor Financiari din România;

• 2006 - Consultant fiscal;

• 2007 - Curs de nivel inalt „Securitate şi bună guvernare” – Colegiul Naţional de Apărare.

Limbi străine: Engleza, Franceza

APTITUDINI
Creativitate, profesionalism, perseverenţă, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, mediere

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE
Abilitatea în a organiza şi conduce instituţii publice şi organizaţii mari şi foarte mari, cum ar fi:
• Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
• Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de Stat Bucureşti;
• Camera Consultanţilor Fiscali din România.
• Competenţe în managementul de proiect: RESPONSABIL DE PROGRAM în 4 proiecte privind finalizarea armonizării legislaţiei fiscale şi consolidarea administraţiei fiscale

0 comentarii: