Marian Sarbu, profil de ministru

A detinut o serie de functii in aparatul de stat, fiind de mai multe ori ales parlamentar
A fost, pana in 1996, secretar de Stat in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Din 2000 devenit ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale pana in 2003 si ministru delegat pentru Relatia cu Partenerii Sociali intre 2003 si 2004.

Un comentariu:

 1. Prof.Gh.C.Dinulescu-Campina27 decembrie 2008, 06:00

  Domnule Ministru,

  Cel mai mult îmi pare r?u c? ?i dumneavoastr? a?i început s? v? manifesta?i îndoielile cu privire la împlinirea promisiunilor f?cute în campanie; personal v? g?sesc scuze, deoarece nu putea?i face altfel decât ce f?ceau ceilal?i. Consider totu?i c? nu avea?i voie s? nu cunoa?te?i c? Guvernul T?riceanu era mincinos.
  Vreau s? v? comunic câteva opinii din partea unui pensionar:
  - Cu toate riscurile, nu trebuie s? amâna?i sau s? renun?a?i la m?rirea salariilor în înv??amânt. E nevoie de o ajustare aici: profesorii universitari nu trebuie s? beneficieze de aceast? m?rire deoarece doamna Andronescu a facut gestul inadmisibil de a m?ri, far? precedent, aceste salarii, în ultima s?pt?mân? din precedentul s?u mandat ministerial. (Acest gest poate fi socotit pe drept, conflict de interese ?i în plus diferen?a dintre salariul unui prof.universitar ?i al unui conf.,echivalent cu prof. gradul I, este nedrept de mare dac? ?inem cont cât de repede ?i pe ce criterii se acord? gradul de Prof.Univ.)
  - Sprijini?i ini?iativa, chiar dac? unii o consider? exagerat?, a ministrului Berceanu, pentru eradicarea salariilor monstruoase din Agen?ii. V? sugerez s? sus?ine?i ca veniturile acestor "agen?ii" sa fie parte din BUGET a?a cum prin anii 50 exista "titlul 13" ?i s? nu mai fie sinecura partidelor la putere. (?ti?i c? agen?iile lui Orban au adus PNL 3 milioane de euro anual?. De fapt acei directori nu luau decât 50-60 milioane lunar, restul era colectat de Orban)
  - Stabili?i limite rezonabile pentru "pensiile m?micilor". S? fie 85% dar nu mai pu?in de un salariu minim ?i nu mai mult de un salariu mediu. Nu trebuie s? ne l?s?m du?i de val; natalitatea nu poate fi astfel stimulat?. Mai bine s? se fac? eforturi în educarea copiilor, atâ?ia cât sunt în mod natural. Cine prefer? îmbog??irea în contrapartid? cu valorile familiei, s? lase mo?tenire statului sau ONG-urilor.
  - Este necesar s? fie eradicate sistemele de pensionare preferen?iale, parlamentare, de serviciu etc.
  - Pentru orice salariat al statului s? existe un singur sistem de salarizare. S? fie important? ?i func?ia, dar ?i criteriile ocup?rii ei s? fie drastice, transparente ?i în nici-un caz politice.
  - A sosit timpul ca partidele s? se autofinan?eze integral, din cotiza?ii ?i dona?ii, ?i s? se interzic? finan?area de la buget.
  - Este de datoria Ministerului Muncii s? stabileasc? ierarhizarea domeniilor publice; este inadmisibil ca func?ionarii de la Sed Lex s? aib? preten?ii de a fi la nivel cu inv???mântul, de?i în fond prin sporurile confiden?iale "câ?tigate" au venituri (vezi doamne, salariile sunt mici) mai mari decât profesorii. M?ri?i salariile în înv???mânt nu cu 50%, ci cu 100% ?i ve?i vedea c? nu vor mai avea acces to?i neispr?vi?ii refuza?i. Nu va fi nevoie de nici-o salarizare criterial?, cei care nu fac fa?? exigen?elor salariului vor fi refuza?i chiar de directorul ?colii, iar dac? acesta nu o face, lipsa lui de performan?? îl exclude,indiferent de cine e sus?inut.

  Prof.pensionar Gh.C.Dinulescu-Câmpina

  RăspundețiȘtergere