Simion Stefan (mitropolit; sfant ierarh; sfant ardelean)

SIMION ŞTEFAN (n. ? - 1656) - cărturar şi traducător român, mitropolit al Ardealului.
STUDII: datele biografice anterioare alegerii sale ca mitropolit al Ardealului sunt aproape
inexistente. Probabil că a învăţat la o şcoală mănăstirească, deoarece încă de tânăr este numit preot la mănăstirea din Bălgrad (Alba Iulia).
ACTIVITATE: în 1640 candidaeză la scaunul mitropolitan din Bălgrad, dar va fi numit
„arhiepiscop şi mitropolit scaunului Bălgradului şi a Vadului şi a Maramurăşului şi a toată
ţara Ardealului” abia în 1643; dând curs iniţiativei oficiale de traducere a Noului Testament,
încredinţată mai întâi ieromonahului Silivestru, el a mobilizat, după moartea acestuia, mai
mulţi cărturari, împreună cu care a terminat şi perfecţionat traducerea, tipărind-o în anul 1648
sub titlul Noul Testament sau Împăcarea cu legea noao a lui Is. Hs. Domnului nostru (Noul
Testament de la Bălgrad); aceiaşi traduc şi publică în 1651 o Psaltiră ce să zice Cântarea a
fericitului proroc şi împărat David. Nu se ştie precis în ce măsură a contribuit Simion Ştefan la
traducere şi redactare. El semnează doar un singur text, Predoslovie cătră măria sa craiul
Ardealului; alături laudelor şi mulţumirilor aduse lui Gheorghe Rákóczy, mitropolitul face
cunoscut felul în care a fost elaborată traducerea: au fost căutaţi între preoţii din Ardeal oameni
învăţaţi, cunoscători de greacă, slavonă şi latină apţi pentru traduceri şi confruntări de izvoare. Tot lui i
se mai atribuie predosloviile către cititori din Noul Testament şi Psaltiră. În afara indicaţiilor cu privire
la rigurozitatea cu care se proceda la traducere, comune celor două prefeţe, predoslovia din Noul
Testament este deosebit de preţioasă prin ideile lingvistice şi istorice pe care le cuprinde. Unele
formulări (privitoare la teoria circulaţiei cuvintelor, precum şi la explicarea istorică a diversificării
dialectale) au devenit celebre, ideile conţinute fiind larg dezvoltate de lingviştii români de mai târziu.
OPERA:
· Predoslovie cătră măria sa craiul Ardealului şi Predoslovie cătră cetitori, în Noul
Testament sau Împăcarea cu legea noao a lui Is. Hs. Domnului nostru, Bălgrad (Alba
Iulia), Tip. Crăiască, 1648; Predoslovie cătră măria sa craiul Ardealului, Predoslovie la
Psaltire şi cătră cetitoriu.Despre lauda şi de folosul Psaltirii, Predoslovie către cetitori,
în Psaltiră ce să zice Cântarea a fericitului proroc şi împărat David, Bălgrad (Alba
Iulia), Tip. Crăiască, 1651.

0 comentarii: