Stefan Metes (preot)


Ştefan METEŞ (1887-1977)


N. 27 dec. St. v. 1886, în Geomal, jud. Alba, decedat la 30 iun. 1977, în Cluj-Napoca.


Istoric, arhivist, preot, Ştefan Meteş s-a născut la 8 ianuarie 1887 în Geomal. A făcut studiile secundare la Braşov şi universitare la Bucureşti (1914).

A publicat în periodicele susţinute de marele istoric Iorga şi a fost hirotonit ca preot la Boholt, jud. Hunedoara. A fost deputat în primul Parlament al României întregite, membru al Academiei Române (1919), director al Arhivelor Statului din Transilvania (1922-1949). În timpul regimului comunist a fost deţinut mai mulţi ani la închisoarea de la Sighet.

A publicat lucrări de istorie ecleziastică, economică şi de istoria artei, dintre care amintim: Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria; Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Ardealul până în veacul al XVIII-lea; Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria. Documente contemporane; Situaţia economică a românilor din Ţara Făgăraşului; Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria; Din scrierile lui Gheorghe Sion. Viaţa şi activitatea sa (vol. I-II); Aşezări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XIX, a colaborat la Enciclopedia Minerva.

0 comentarii: