Liviu Voinea (CV de ministru)

liviu-voineaUrmatorul CV a fost postat in 2013 pe siteul Guvernului Romaniei de catre Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget in Cabinetul Ponta II. Oricat ar parea de stufos si ininteligibil, nu am scurtat din CV-ul publicat si nu am adaugat nimic:

Declaratie de Avere Declaratie de Avere

Declaratie de Interese Declaratie de Interese

Informaţii personale

 

Cetăţenia Română 

Data naşterii26 iunie 1975

 


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 


Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si responsabilitati


Numele angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate


Perioada


16 mai 2012 – prezent
Secretar de stat
Coordonarea Directiei Generale Legislatia Cod Fiscal, Directiei Legislatie Cod Procedura Fiscala, Directiei de Politici si Legislatie in Domeniile Vamal si Nefiscal, Directiei de Legislatie si Reglementari Contabile, Directiei pentru Relatia cu Parlamentul, Sindicatele si Patronatul, Directiei Generale Management al Domeniilor Reglementate Specific
Ministerul Finantelor Publice
Guvernamental 

1 februarie 2005 – prezent

Funcţia sau postul ocupat


Conferenţiar universitar doctor

Principalele activităţi şi responsabilităţi


Cursuri de politici economice europene, politici regionale, managementul corporaţiilor transnaţionale, metode de analiză economică

Numele angajatorului


Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate


Educaţie

Perioada


1 octombrie 2009 - prezent

Funcţia sau postul ocupat


Profesor asociat, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Principalele activităţi şi responsabilităţi


Cursuri de economie internaţională şi strategia firmei

Numele angajatorului


Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate


Educaţie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat


aprilie 2009 – 19 decembrie 2012 Membru în Consiliul de Administraţie al Eximbank (mandatul s-a incheiat in 30.09.2012 si a fost reinnoit incepand cu 01.10.2012; la data numirii ca secretar de stat, 16.05.2012, a fost aprobat in sedinta Guvernului si Memorandumul cu tema Aprobarea mentinerii domnului Liviu Voinea, secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice, ca membru neexecutiv in consiliul de administratie al Eximbank S.A.; la data de 19.12.2012 mi-am depus demisia din aceasta pozitie)

Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate


Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate


Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate


Perioada


Banca de Export-Import a României (Eximbank) S.A.
Financiar-bancar 

2007- 14 mai 2012 (data demisiei)
Director executiv (fără remuneraţie)
Asociaţia Grupul de Economie Aplicată
Cercetare ştiinţifică

 

2009-2012
Preşedinte in 2011; membru al Boardului (fără remuneraţie)
European International Business Academy (EIBA), Bruxelles
Cercetare ştiinţifică

 

2004 – 7 mai 2012 (data retragerii)

Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate


Administrator
Voinea Business Development SRL
Consultanţă pentru afaceri şi management, cercetare ştiinţifică

Perioada
Funcţia sau postul ocupat


2004
Cercetător post-doctoral

Numele angajatorului Institute for Prospective Technological Studies
Joint Research Center, European Commission, Sevilla, SpaniaPerioada2001 - 2004
Funcţia sau postul ocupatProfesor asociat
Activităţi şi responsabilităţi principalePredare curs "Sistemul financiar internaţional"
Numele şi adresa angajatoruluiFacultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice Bucureşti
Perioada2001 - 2004
Funcţia sau postul ocupatLector universitar
Activităţi si responsabilităţi principalePredare curs "Economie regională şi globalizare"
Numele şi adresa angajatoruluiFacultatea de Studii Economice şi Integrare Europeană - Universitatea Româno-Americană
Perioada1999 - 2000
Funcţia sau postul ocupatProfesor asociat
Activităţi si responsabilităţi principalePredare curs "Finanţe internaţionale"
Numele şi adresa angajatoruluiFacultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice Bucureşti
Perioada1999 - 2000
Funcţia sau postul ocupatConsultant în afaceri (aprilie 1999-octombrie 1999); Manager de vânzări la nivel naţional
Activităţi si responsabilităţi principaleStabilirea şi dezvoltarea activităţilor Scania în România, coordonarea reţelei de dealeri
Numele şi adresa angajatoruluiScania România
Bucureşti

 

Experienţă în proiecte

- Cooordonator al proiectului “Think tanks consultations on the Romanian-Bulgarian cooperation in the context of European integration”
Durata: Aprilie 2000 - Februarie 2001
Instituţie: Centrul Român de Politici Economice, Institute for Market Economics (Sofia)
Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Bucureşti)

- Partener în proiectul “Vertical restraints and technology transfers in Eastern Europe”
Durata: Mai 2000 – Ianuarie 2001
Instituţie: Copenhagen Business School
Finanţator: ACE PHARE

- Consultant în proiectul “Winners and losers of EU integration. The case of Romania”
Durata: Octombrie 2000 - Ianuarie 2001
Instituţie: Centrul Român de Politici Economice
Finanţator: Open Society Institute (Budapesta)

- Consultant în proiectul “Balance of payments financing in Romania. The role of foreign remittances”
Durata: Ianuarie-Mai 2001
Instituţie: Centrul Român de Politici Economice
Finanţator: USAID

- Coordonator naţional al proiectului "Regionalism in South East Europe”
Durata: Martie 2001 – Noiembrie 2001
Instituţie: WIIW (Vienna Institute for International Economic Studies)
Finanţator: Banca Mondială

- Consultant în proiectul “Economic Consulting for the Office of the Prime Minister”
Durata: Iulie - Noiembrie 2001
Instituţie: Centrul Român de Politici Economice
Finanţator: PHARE

- Expert în proiectul “Early Warning Report”
Durata: Martie 2002 – Martie 2003
Instituţie: Societatea Academică din România
Finanţator: UNDP

- Coordonator naţional al proiectului “Global Competitiveness Report”
Durata: Februarie – Aprilie 2002, Februarie – Aprilie 2003
Instituţie: Centrul Român de Politici Economice
Finanţator: World Economic Forum

- Coordonator al proiectului “Romanian traditional industries in the context of EU integration”
Durata: Februarie – Octombrie 2002
Instituţie: Societatea Academică din România
Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Bucureşti)

- Expert în proiectul “Capital account opening in Romania”
Durata: Iunie-Septembrie 2002
Instituţie: Institutul European din România
Finanţator: PHARE

- Expert naţional în proiectul “Identification of barriers to FDI in South East Europe”
Durata: Martie-Mai 2003
Instituţie: Economic Policy Institute Belgrade
Finanţator: OCDE

- Partener naţional în proiectul “Measuring the costs of protection in the Southeast European Countries”
Durata: August 2003 – Mai 2004
Instituţie: WIIW (Vienna Institute for International Economic Studies)
Finanţator: Banca Mondială

- Consultant în proiectul “The competitiveness of the Romanian textiles and clothing industry”
Durata: August 2003 – Septembrie 2003
Instituţie: Centrul Român de Politici Economice
Finanţator: Federaţia Patronală a Industriei Uşoare

- Expert în proiectul “How to adapt bankruptcy procedures in Romania to those in the EU”
Durata: Noiembrie 2003 – Aprilie 2004
Instituţie: Institutul European din România
Finanţator: Guvernul României

- Expert în proiectul “Romania: an assessment of the Lisbon scorecard”
Durata: Martie-Aprilie 2004
Instituţie: Grupul de Economie Aplicată şi Societatea Română de Economie
Finanţator: Ambasada Marii Britanii şi Guvernul României

- Expert în proiectul “Consulting for the Office of the Prime-Minister”
Durata: Februarie 2005 – Noiembrie 2006
Instituţie: Centrul Român de Politici Economice
Finanţare: PHARE

- Coordonator în proiectul: “Performance in the Lisbon Context: Does Institutional Design Matter?”
Durata: Iunie - Noiembrie 2005
Instituţie: Institutul European din România
Finanţator: PHARE

- Coordonator în proiectul “Determinants of Banking FDI in South East Europe”
Durata: Iunie 2005 – Martie 2006
Instituţie: WIIW
Finanţator: GDN, World Bank

- Coordonator naţional în proiectul “Understanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging European Union”
(site proiect: http://www.iwh-halle.de/projects/uknow/index.html )
Durata: Martie 2006 – Martie 2008
Instituţie: consorţiu internaţional condus de Hale Institute
Finanţator: EU, FP6

- Expert studii de fezabilitate şi analiză cost-beneficiu
Durata: 2006
Instituţie: GEA Strategy&Consulting (beneficiar: UBB Cluj)
Finanţator: Programul IMPACT finanţat de ANCS

- Expert studii de fezabilitate şi analiză cost-beneficiu
Durata: 2007
Instituţie: GEA Strategy&Consulting (beneficiar: UMF Cluj)
Finanţator: Programul IMPACT finanţat de ANCS

- Expert în proiectul “Gap analysis of SMEs’ financing in Romania”
Durata: Noiembrie 2006 – Februarie 2007
Instituţie: GEA
Finanţator: European Investment Fund

- Coordonator în proiectul “Regional Competitiveness Analysis in line with Lisbon Agenda”
Durata: Septembrie 2006 – August 2007
Instituţie: GEA
Finanţator: GOF (UK)

- Coordonator în proiectul “Flat tax impact on income distribution. The case of Romania”
Durata: Iunie 2007 – Iunie 2008
Instituţie: GEA
Finanţator: WIIW (Viena)

- Coordonator în proiectul “Cine şi cum are grijă de banii de pensii? Monitorizarea activităţii CSSPP şi protejarea drepturilor angajaţilor la un randament minim garantat pentru contribuţiile la pilonul II de pensii”
Durata: Decembrie 2008 – Septembrie 2009
Instituţie: GEA
Finanţator: PHARE 2006

- Coordonator în proiectul “Inegalităţi salariale între sectorul public şi cel privat în România”
Durata: Iunie 2009 – Martie 2011
Instituţie: GEA
Finanţator: WIIW

- Coordonator naţional în proiectul “Pieţe pentru executivi şi neexecutivi în Europa de Est”
Durata: 2010-2012
Instituţie: Colegiul Noua Europă (în colaborare cu Universitatea St. Gallen)
Finanţator: Swiss National Science Foundation

- Coordonator în proiectul “Egalitate la angajare şi la locul de muncă”
Durata: 2009-2011
Instituţie: Universitatea Bucureşti
Finanţator: POSDRU

- Coordonator în proiectul „Biroul pentru observarea pieţei muncii”
Durata: 2010 - 8 mai 2012 (data retragerii)
Instituţia: BNS
Finanţator: POSDRU

Educaţie şi formare

 
Data absolviriiInstituţia
1997Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, licenţiat în economie
1998School of Business, Stockholm University, Master of Science in Business Administration (Master in Administrarea Afacerilor)
1999Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Studii post-universitare in sociologia bunăstării
2000Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Generală, doctor în economie


 
DatăInstituţia
1999SCANIA (Sodertalje, Suedia), curs de management
2001US Treasury şi Ministerul Finanţelor, curs în managementul de proiecte
2002-2003Colegiul Noua Europă (NEC), bursă post-doctorală
2004Centrul Comun de Cercetări al Comisiei Europene, Institutul de Studii Tehnologice Prospective (Joint Research Center JRC-IPTS), Sevilla, Spania – cercetător post-doctoral
2006Universitatea Essex (Marea Britanie), Şcoala de Vară, Analiza Datelor în Ştiinţele Sociale
 

Aptitudini şi competenţe personaleLimbi străine: cunoştinţe indicate pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – cunoştinţe de bază)
Limba

CititVorbitScris


Romana (limba maternă)

111


Engleză

111


Spaniolă

323
 

Premii
 Premiul „Virgil Madgearu” pentru economie al Academiei Române, 2007
Premiul naţional pentru excelenţă în cercetare, locul al III-lea, pentru domeniul socio-economic, acordat de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, 2008
  


Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului


Office, SPSS, Stata

Conferinţe internaţionale şi seminarii

 • Berlin, februarie 2012, Guest speaker la conferinţa “Which Europe do we want?”, Friedrich Ebert Stiftung şi Das Progressive Zentrum

 • Bucureşti, decembrie 2011, EIBA Annual Conference (două lucrări)

 • Providence, New York, septembrie 2011, Guest lecturer – Brown University, Watson Institute

 • Washington, septembrie 2011, IIF Annual Membership Meeting

 • Roma, iunie 2011, Brainstorming on Romania - Aspen Institute Italy

 • New Delhi, martie 2011, IIF Annual Conference

 • Porto, decembrie 2010, EIBA Annual Conference (o lucrare)

 • Valencia, decembrie 2009, EIBA Annual Conference (o lucrare)

 • Berlin, noiembrie 2009, prezentare în cadrul conferinţei organizate de Asociaţia Europei de Sud-Est şi Delegaţia Comisiei Europene

 • Istanbul, octombrie 2009, IIF (International Institute of Finance) Annual Membership Meeting

 • Bruxelles, martie 2008, Comisia Europeană, prezentare studiu GEA asupra reformei bugetului UE

 • Paris, martie 2008, OECD Global Forum on Investments, prezentare lucrare “Market concentration and innovation. Evidence from foreign affiliates in Central and Eastern Europe”

 • Ljubljana, septembrie 2007, Institute for Economic Research, FP6 workshop

 • Londra, aprilie 2007, King’s College, AIB-UK Annual Conference

 • Bruxelles, aprilie 2007, CEPS, prezentare raport GEA

 • Luxemburg, februarie 2007, prezentarea studiu GEA

 • Fribourg, decembrie 2006, EIBA Annual Conference (o lucrare)

 • Brighton, noiembrie 2006, Workshop in FP6 project

 • Budapesta, iunie 2006, Guest lecturer CEU

 • Viena, WIIW, mai 2006, Workshop in GDN project

 • Manchester, Manchester Business School, aprilie 2006, Association of International Business, UK Chapter, Annual Conference

 • Halle, martie 2006, Workshop in a FP6 project

 • Budapesta, aprilie 2005, Institute for World Economy, Workshop on Financial Systems in Transition

 • Ljubljana, decembrie 2004, EIBA Annual Conference

 • Copenhaga, august 2004, Copenhagen Business School, Workshop on Transition Economies

 • Copenhaga, decembrie 2003, Copenhagen Business School, EIBA Annual Conference

 • Dubrovnik, aprilie 2003, EACES workshop on trade in South East Europe

 • Zagreb, martie 2003, Economic University, FDI in transition economies

 • Bologna, iunie 2002, EACES Bi-annual conference

 • Viena, WIIW, noiembrie 2001, Regionalism in South East Europe


Lucrări publicateJurnale de specialitate:

 • Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu (2012), “A contribution to the public-private wage inequality debate: the iconic case of Romania”, Economics of Transition, vol.20 (2), pp. 315-337 – ISI indexed journal

 • Lopez Ruiz Nevado; Domingo Alfaro Pena; Jose Luis Navarro; Leonardo Badea; Adriana Grigorescu; Liviu  Voinea (2011), “Measurement of National Non-Visible Wealth through Intellectual Capital”, Romanian Journal of Economic Forecasting vol.XIII, no.3, pp.200-212 – ISI indexed journal

 • Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu (2009), “The impact of flat tax on inequality. The case of Romania”, Romanian Journal of Economic Forecasting vol.XII,no.4, pp.19-41– ISI indexed journal

 • Liviu Voinea, Johannes Stephan (2009) “Market concentration and innovation in transnational corporations. Evidence from foreign affiliates in Central and Eastern Europe”, in “Progress in international business research” (eds: Tiia Vassak, Jorma Larimo), Emerald, London, 2009

 • Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu (2008), “What Drives Foreign Banks to South East Europe?” Transformations in business and economics, vol. 57, no 3 (15), p.107-122. – ISI indexed journal

 • Liviu Voinea (2007), “Has CEFTA been a training ground for EU accession? The case of Romania”, International Journal of Trade and Global Markets, vol.1, no.1, pp.53-68;

 • Liviu Voinea, Daniel Daianu, Catalin Pauna, Alina Ujupan (2008), “Managing Diversity for a Growing Europe: A Romanian View on the EU Budget Review Process”, Romanian Journal of European Affairs, vol.8, no.1, pp.26-45, 2008,)

 • Liviu Voinea (2006), “As Good as it Gets? FDI Dynamics and Impact in Romania”, in Foreign Direct Investment Policies in South East Europe (eds: Jovancevic, R. and Z.Sevic), Greenwich University Press, London, pp.231-250;

 • Liviu Voinea, Laura Simionescu (2006), “Can Post-Communist Economies Leap Into the Information Era? A Cross-Country Analysis of the Determinants for Private R&D”, in Business Opportunities in Central Europe (eds: Sergi, B. and W.Bagatelas, J.Kubicova), Iura Edition, Bratislava, pp.173-186;

 • Liviu Voinea, Daniel Daianu, Dragos Pislaru (2004), “Romania: an Assessment of the Lisbon Scorecard”, Transition Studies Review, no.37

 • Liviu Voinea, “Foreign Direct Investment and Technology Transfer in EU Accession Economies: Evidence from the Romanian Manufacturing Sector”, Revue Roumaine des Sciences Economiques, 2003, vol.48, no.2, p.217-238

 • Liviu Voinea (2001), “FDI in Romania: Still to Make an Impact on Accession to the EU”, EMERGO – Journal of Transforming Economies and Societies (Krakow), vol.8, no.3, Summer 2001, pp.62-74

 • Liviu Voinea (2002), “Escaping periphery through trade: a tale about Romania’s convergence to the EU”, in Monitoring preparations of Transition Countries for EU Accession, The Institute for European Studies, Tallin.


 

Cărţi:

 • Sfârşitul economiei iluziei. Criză şi anti-criză: o abordare heterodoxă, Editura Publica, 2009 • Corporaţiile transnaţionale şi capitalismul global, Editura Polirom, 2007


 

 • Instituţiile UE. Integrare, regionalizare, europenizare, Editura Politeia, 2005

 • Economiile regionale: Europa de Sud-Est şi integrarea europeană, Editura Sylvi, 2002

 • Corporaţiile transnaţionale şi economiile naţionale, Editura IRLI, 2001.


0 comentarii: