CV Ecaterina Andronescu, ministrul educatiei

poza_e._andronescu_resizedd

Data naşterii: 7 aprilie 1948

Locul naşterii: comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi


Stare civilă: căsătorită, un copil

E-mail: cabinet@medu.edu.ro

STUDII:

1972: Diploma de Inginer Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti

TITLURI ŞTIINŢIFICE

2003 - 2007: Doctor Honoris Causa al Universităţii din Reşiţa, "Ovidius" din Constanţa, "Andrei Şaguna" din Constanţa, Politehnică Timişoara, din Bacău, „Ştefan cel Mare" din Suceava, din Petroşani, din Baia Mare, Tehnice „Gh. Asachi" din Iaşi, „Aurel Vlaicu" din Arad;

1996: Coordonator de doctorat în domeniul Inginerie Chimică;

1982: Doctor în Chimia fizică a compuşilor oxidici, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea "POLITEHNICA" Bucureşti.


SPECIALIZĂRI

1994 - 1998: Universidad de Sevilla, Spania; University of London, Anglia; Darlington College, Anglia; Université "Claude Bernard" Lyon, Franţa.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

1972 - prezent: asistent; şef lucrări; conferenţiar; profesor, Catedra Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti;

Cursuri predate: Chimia fizică a stării solide a silicaţilor, Ştiinţa materialelor oxidice, Biomateriale, Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice, Ceramici termomecanice, Nanomateriale şi nanotehnologii.

Domenii de interes: Chimia fizică a stării solide a silicaţilor, diagrame de echilibru termic fazal, ştiinta materialelor oxidice, materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice, ceramici termomecanice, biomateriale, materiale ceramice poroase, nanomateriale şi nanotehnologii, metode de sinteză neconvenţională a materialelor ceramice.

Contracte de cercetare: coordonator a peste 75 de contracte de cercetare, cu finanţare naţională sau internaţională;

Publicaţii: 240 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau prezentate la conferinţe ştiinţifice, în România şi/sau în străinătate (49 lucrări apărute în publicaţii cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale); 6 cărţi de specialitate; 3 cursuri universitare; 3 îndrumare de laborator;

1 brevet de invenţie.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2008: Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

2008: Senator, Parlamentul României;

2004 - 2008: Rector, Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti;

2004 - 2008: Preşedinte, Consiliul Naţional al Rectorilor;

2001 - 2003: Ministrul Educaţiei şi Cercetării;

1996 - 2008:Deputat, Parlamentul României, Secretar şi membru în Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport;

1995 - 1996: Secretar de Stat pentru Învăţământul Superior, Ministerul Învăţământului;

1992 - 2004: Decan, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti;

1989 - 1992: Prodecan, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea "POLITEHNICA" din Bucureşti.

APARTENENŢA LA ASOCIAŢII PROFESIONALE ŞI COMISII DE SPECIALITATE

1996 - 2004: Membru în Comisia de Chimie şi Ştiinţa Materialelor, Consiliul Naţional pentru Atestarea Diplomelor şi Titlurilor Academice;

2004 - prezent: Preşedintele Comisiei de Chimie şi Ştiinţa Materialelor, Consiliul Naţional de Atestare a Diplomelor, Titlurilor şi Certificatelor Universitare;

1994 - 2000, 2004 - 2005: Membru în Comisia de Ştiinţe Inginereşti, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică;

* Membru fondator şi Preşedinte al Societăţii Române de Biomateriale;

* Membru fondator al Societăţii Române de Ceramică;

* Membru fondator al Societăţii Române de Chimie;

* Membru fondator al Societăţii Române de Inginerie Chimică;

* Membru al Societăţii Europene de Ceramică;

* Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă;

* Membru în Colegiul Editorial al Revistei Silicaţi Industriali, Belgia;

* Membru în Colegiul Editorial al Revistei Române de Materiale;

* Membru, Clubul de la Roma;

* Recenzor, Elsevier Publishing House, Amsterdam, Olanda.

ALTE DATE

Limbi străine: franceză, engleză;

Operare computer: MS Office, Internet Explorer.

sursa: edu.ro

0 comentarii: