CV Sulfina Barbu (ministru)

Data nasterii: 09/03/1967
Profesia: Inginer
Functia actuala: Deputat de Bucureşti - Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic - Preşedinte; Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană
Functia politica: Preşedinte al Organizaţiei de Femei a PDL

Din 2011 - Ministrul Muncii, Familie si Protectiei Sociale

Web personal: www.sulfinabarbu.ro
Web: Camera Deputatilor
Blog: —
Email: sulfina.barbu@cdep.ro


Sulfina BARBU


Curriculum Vitae


 

Date personale

 

* Data naşterii: 09.Mar.1967

* Naţionalitate: Română

* Starea civilă: Căsătorită, 1 copil

* Email: sulfina.barbu@cdep.ro

 

Educaţie

 

Instituţia          Perioada

(începând cu - până la):           Diploma obţinută:

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică     1986-1990       Dipl.Ing.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Hidrotehnică           2007-prezent   Doctorand

Universitatea Ecologică din Bucureşti            2007    Diplomă de Evaluator şi Auditor de Mediu

Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Colegiul National de Aparare           2006    Diplomă Curs Postuniversitar "Securitate si aparare nationala - Securitate si buna guvernare"

Academia de Studii Economice - Departamentul de Formare Permanentă   2003 - 2004     Diplomă Curs Postuniversitar "Managementul Administraţiei Publice Locale"

Agenţia pentru Cooperare Internaţională - Japonia     2004    Certificat expert "Managementul deşeurilor pentru ţările din Europa de Sud - Est"

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional de Administraţie             2004    Certificat "Parteneriat public - privat în domeniul dezvoltării locale"

AUDITECO   2003    Certificat expert "Implementarea Sistemelor de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 în organizaţiile din România"

INTRAROM 2003    Curs "Standardele SR EN ISO 9000:2001 şi SR EN ISO 9001:2001"

Bruel & Kjaer 2003    Curs utilizare echipamente şi softuri Bruel&Kjaer:

7810 "PREDICTOR",

7815 "NOISE EXPLORER",

7820 "EVALUATOR",

7825 "PROTECTOR".

Centrul Naţional de Formare continuă pentru Administraţia Publică Locală             2002    Certificat "Protecţia Mediului, condiţie a dezvoltării durabile"

DISINFO SC ICPE SA şi DISINFO SC ICPET CERCETARE SA           2001    Certificat "Tehnologii de mediu, prescripţii europene de mediu şi proprietate intelectuală"

 

Limbi straine

 

Limba Citit     Vorbit Scris

Engleză           4          3          3

Franceză          4          3          3

(nivel de cunoaştere indicat pe o scară de la 1 la 5; 1 = începător, 5 = foarte bine)

 

Cariera politica:

 

* Membru al Biroului Permanent National - 2004 - prezent

* Presedinta Organizatia de Femei a Partidului Democrat - 2006 - prezent

* Vicepresedinte a Organizatiei Nationale de Femei a PD - Departamentul Formare Candidate 2003-2006

* Presedinte a Organizatiei de Femei a PD sector 3 Bucuresti - 2002 - prezent

* Vicepresedinte a Organizatiei de Femei a PD sector 4 Bucuresti- 2000 - 2001

* Membru al Partidului Democrat din 1997

 

Alte aptitudini:

 

Utilizarea calculatorului (MS Office), aptitudini vaste de negociator, comunicare excelentă, aptitudini de organizare şi manageriale foarte bune.

 

Alte functii detinute:

 

Director in cadrul companiei KVB Economic SRL - companie de consultanta, asistenţă tehnică şi cercetare in domeniul protectiei mediului

 

* Vechimea în cadrul instituţiei: 12 luni

 

Calificări caracteristice:

 

* Ministrul Mediului si Gospodaririi Apelor 2004-2007

* Manager proiect LIFE02 ENV / RO / 000462 ECOMARKET

* Expert în sisteme de management de mediu - Reprezentant cu Managementul Mediului în cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti

* Expert în negociere şi implementare contracte - membru în diverse comisii de evaluare a serviciilor oferite de diverşi furnizori,

* Membru în Comisia Tehnică de Urbanism şi amenajarea Teritoriului a Primăriei Municipiului Bucureşti pentru studiul "Banca de date şi politici urbane"

* Expert în utilizarea fondurilor pre-aderare PHARE, ISPA, LIFE şi a fondurilor structurale

 

Experienţă specifică în regiunile:

Ţara     Perioada

(începând cu - până la)            Nume şi scurta descriere a experienţei

Japonia            2004    Managementul deşeurilor pentru ţările din Europa de Sud - Est

Germania         2000    Stagiu de specializare în marketing la SALAMANDER INDUSTRIE GmbH Germania

Danemarca      2003    Perfecţionare în domeniul managementului deşeurilor, sistem de management de mediu (ISO 14001 şi EMAS) şi ecoetichetare

 

Experienţă profesională:

 

Data:

2004 - 2007

Locaţia:           România

Instituţia:         Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Poziţia:            Ministru

Descriere:        Coordonarea activităţilor economiei româneşti raportate la managementul mediului şi gospodăririi apelor, de asemenea elaborarea strategiilor şi legislaţiei în acest domeniu. Reprezentarea ţării în probleme de mediu la nivel naţional şi internaţional. Asigurarea implementării politicilor Guvernului României privind managementul mediului şi gospodăririi apelor în scopul integrării europene.

 

Data:

2001-2004

Locaţia:           România

Instituţia:         Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Protecţia Mediului şi Educaţie Ecocivică

Poziţia:            Director Executiv Adjunct

Descriere:        Coordonarea activităţii municipale raportate la protecţia mediului şi educaţia ecocivică în oraşul Bucureşti. Dezvoltarea şi implementarea proiectelor legate de domeniile precizate. Cooperarea cu instituţiile guvernamentale ca şi cu companiile private şi ONG-urile implicate în activităţile menţionate. Cooperare şi training cu JICA (Japonia) în ceea ce priveşte raportarea la managementul şi funcţionarea depozitării deşeurilor.

 

Data:

1997-2001

Locaţia:           România

Instituţia:         INDUSTRIAL CONSTRUCT S.A.

Poziţia:            Director Comercial

Descriere:        Monitorizare şi analiză a pieţii. Analizarea preţului şi negocierea contractelor cu furnizorii de pe piata. Implementarea proiectelor finanţate de UE - PHARE. Experienţă în negocierea şi executia obiectivelor din domeniul privat cum ar fi Mobifon, Romenergo, Porche Romania, Honeywell România, Sindan.

 

Data:

1991-1997

Locaţia:           România

Instituţia:         PROSPECTIUNI S.A.

Poziţia:            Inginer Geofizician

Descriere:        Monitorizarea şi măsurarea datelor geofizice (radiometrice, magnetometrice, electrometrice). Procesarea datelor şi interpretarea şi scrierea rapoartelor de sinteză. Comunicarea şi corelarea datelor cu instituţiile regionale implicate în măsurători asemănătoare.

 

Alte informaţii importante:

 

* Vicepreşedinte al Biroului Consiliului de Administraţie al UNEP reprezentând grupul regional Europa Centrală şi de Est (aleasă în 2005 la conferinţa UNEP din Nairobi) in perioada 2005 - 2007

* Participant la dezbaterea pe tema dezvoltării durabile a oraşului Bucureşti, dezbatere organizată de ECOSENS - 2003

* Participant la inaugurarea oficială a celei de a IX-a ediţii a Expoziţiei Florale "Florăriile de la Nantes" şi la Reuniunea Asociaţiei Internaţionale de Horticultură - Nantes - Franţa - 2004

* Participant la Sesiunea de celebrare a Primăriilor Oraşelor member BALCINET - Salonic - 2004

* Participant la semninarii şi misiunea economică "Infrastructura de mediu şi transport" - organizator BCE Network, Belgia şi Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu sprijinul Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, al Ambasadei României la Bruxelles, al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - 2004

* Participant în calitate de lector la Forumul de investiţii "Proiecte de Investiţii în Regiunea Bucureşti - Ilfov" - 2004

 

Publicaţii (fragment din listă):

 

* coautor "Măsurări radiometrice şi spectrometrice în lucrări miniere pentru substanţe neradioactive", Băile Felix (Bihor), România, 29.Sep. - 01.Oct.1993.

0 comentarii: