CV Emil Boc

DATE BIOGRAFICE
Data naşterii: 06.09.1966
Starea civilă: căsătorit

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Post actual:
Prim-ministru al Guvernului României ( decembrie 2008 - )
Conferenţiar universitar doctor (2000 - )
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administraţie Publică, Universitatea „Babeş - Bolyai", Cluj - Napoca
Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
Avocat - Baroul Cluj, începând din 1996

Post anterior:
profesor, Şcoala Normală „Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca (1991 - 1993)
preparator, catedra de Istorie contemporană şi ştiinţe politice (1993 - 1994)
asistent - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative (1994-1997)
lector universitar dr. - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative (1997 - 2000)

Cursuri predate:
Drept constituţional şi instituţii politice (la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai")
Sistemul politic românesc (la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai")
Libertăţile publice în România (la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea „Babeş-Bolyai")

Studii
Doctor în ştiinţe politice şi filosofie politică (Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, 2000)
Facultatea de Istorie şi Filosofie (1991)
Facultatea de Drept (1995)
Doctorand în drept constituţional şi instituţii politice
Membru al Asociaţiei Americane de Ştiinţe Politice, din 1994, şi al Societăţii Române de Ştiinţe Politice, din 1999.

CARIERA POLITICĂ
Prim-ministru al Guvernului României (din 22 decembrie 2008)
Preşedinte al Partidului Democrat Liberal (din decembrie 2007)
Preşedinte al Partidului Democrat (decembrie 2004 - decembrie 2007)
Preşedinte executiv al Partidului Democrat (2003 - 2004)
Primarul municipiului Cluj Napoca (2004 - 2009)
Vicepreşedinte al Comisiei de Revizuire a Constituţiei (2003)
Lider al Grupului Parlamentar PD din Camera Deputaţilor (2003 - 2004)
Vicepreşedinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor (2001 - 2004)
Deputat (2000 - 2004)
Preşedinte al BPJ Cluj (2000 - 2004)Stagiide pregătire şi burse în străinătate:
ianuarie 1992 - iulie 1992 - bursa la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie, în domeniul ştiinţelor socio-psihologice;
februarie 1994 - iunie 1994 - visiting scholar la Universitatea din Pittsburgh, S.U.A. (ştiinţe politice şi administraţie publică);
ianuarie - aprilie 1996 - visiting scholar la University of Virginia, Charlottesville, S.U.A. (ştiinţe politice şi administraţie publică);
februarie - martie 1997 - bursa Tempus la Université Libre de Bruxelles;
februarie - martie 1998 - visiting scholar la Michigan State University, East Lancing, în cadrul Programului „Michigan Political Leadership "/ "Transylvania Political Leadership Program";
aprilie - mai 1999 bursa Tempus la Université Libre de Bruxelles.

Cercetare ştiinţifică:
Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România, Editura Accent, Cluj - Napoca, 2007
Libertăţile Publice, Editura Accent, Cluj - Napoca, 2001

Proiectede cercetare câştigate (Grant Awards):
- "If it's News to You, It's News to Me", grant awareded by IREX, Washington D.C., 1997
- "Are Our Leaders Reponsive?" grant awareded by IREX, Washington D.C., 1999

Lucrări publicate în străinătate:
La Romania e un regime semipresidenziale ?, in Adriano Giovannelli, Il semipresidenzialismo:dall 'arcipelago europeo al dibattito italiano, Ed. G.Giappichelli Torino, 1998
The control of the constitutionality of laws in Romania, in Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe, volumul 2, nr. 1/1995

Lucrări publicate în volum:
Perspectiva comparativă asupra sistemelor constituţionale central şi est- europene, în volumul „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane ", Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, l996.p. 1-10

Cursuri şi caiete de seminar pentru uz studenţesc:
Sisteme parlamentare şi prezidenţiale comparate, curs pentru uzul studenţilor, Cluj-Napoca, 1996
Lideri politici mondiali, caiet de seminar în domeniul sistemelor politice comparate, Facultatea de Ştiinţe Politice, Cluj, 1997

Articole de specialitate publicate:
Ordonanţele Guvernului Ciorbea - Necesitate şi Constituţtionalitate, publicat în „Sfera Politicii" nr. 51/1997.
Mutaţii actuale în evoulţia principiului separaţiei puterilor în stat (I), publicată în Studia Universitatis Seria Historia, nr 1-2/ 1994.
Birocraţie şi stat, în Revista „Standard International", revista de cercetări social-politice, ClujNapoca, nr. 2/1996.
Puterea administrativă - o nouă putere în sistemul puterilor statului, în „Studia" Seria Sociologia-Politologia, nr. 1-2/1994.
Mutaţii actuale în evoluţia principiului separaţiei puterilor în stat (II), publicată în Studia Universitatis Seria Historia, nr 1-2/ 1996.
Analiza comparativa a sistemului parlamentar şi prezidenţial, în „Studia", Seria SociologiaPolitologia, nr. 1-2/1995.
Consideraţii privind guvernământul locala în S.U.A., publicat în „Studia ", Seria Ştiinţe Politice, nr 1/1996.
Libertatea de exprimare şi calomnia prin presă, publicat în „Studia" Seria Jurnalistica, nr.1/1997.
Regimul parlamentar, publicat în "Studia", Seria Ştiinţe Politice, nr. 1/1996
La Roumanie - EST-ELLE UN modele semi-presidentiel, în Jurnalul Electronic „EAST" al Facultăţii de ştiinţe politice, nr.l/1998.
Particularităţile modelului semi-prezidenţial românesc, publicat în Revista „Standard International", revista de cercetări social-politice, nr. 1 /1999
Delegarea legislativă în sistemul constituţional românesc, în Revista Transilvana de Ştiinţe Administrative, nr. 1(2) / 1999.
Scrutinul uninominal - soluţie pentru responsabilizarea clasei politice, în revista „22", nr.11, 13-19 martie 2001.

Conferinţe şi comunicări:
„Romania - the analysis of general development in Central and Eastern Europe" - comunicare susţinută la Conferinţa „Postrevolutionary Eastern Europe. Illusions and disillussions", organizată de Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe, Bratislava, 27.12. 1993 - 31.12. 1993 şi publicată în Buletinul Asociaţiei, 1994.
„Contemporary Politics of Romania" - conferinţă susţinută la Universitatea din Pittsburgh, 20 februarie 1994.
„Constitutional System of Romania. Semi-prezidential system" - comunicare susţinută la Universitatea din Pittsburgh, aprilie 1994.
„Constituţia României şi separaţia puterilor în stat", conferinţă susţinută la Simpozionul Internaţional organizat de Facultatea de Teologie Greco-Catolică Cluj şi Katholische Hochschuljugend Osterreich Wien, Cluj-Napoca, 17-22 aprilie 1995.
Probleme controversate ale democraţiei româneşti actuale, comunicare prezentată la Colocviul de Ştiinţe Politice, Cluj-Napoca, 7-9 decembrie 1995
Romania before the 1996 Parliamentary and Presidential Elections, conferinţă susţinută la University of Virginia (februarie 1996) şi University of Pittsburgh (martie 1996).
Perspectiva comparativă asupra sistemelor constituţionale central şi est-europene, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 17-18 mai 1996.
Panel Chair la sectiunea „Century Retrospectives on Eastern Europe" la „The Twelfth Annual Graduate Symposium on Russian, East European and Eurasian Studies, University of Virginia, 29-30 martie 1996.
Critical Perspective on Central and East European Constitutional Systems, comunicare prezentată la Simpozionul româno-american pe probleme de analiză politică, 28-29 mai 1996, Cluj-Napoca.
Conceptul de administraţie publică, comunicare prezentată la Simpozionul Naţional de Administraţie Publică organizat de National League For European Integration (LINE), 8 octombrie, 1996, Cluj-Napoca.
Mecanismul separaţiei puterilor în stat reflectat în Constituţia României, comunicare susţinută la Seminarul „Tinerii în contact cu democraţia", Proiect finanţat de programul PHARE pentru democraţie al Uniunii Europene, Cluj-Napoca, Casa Armatei, 19 octombrie 1996.
Centralizare şi descentralizare în administraţia publică locală, comunicare susţinută la Seminarul „Tinerii în contact cu democratia", Project finanţat de programul PHARE pentru democraţie al Uniunii Europene, Cluj-Napoca, Casa Armatei, 20 ianuarie 1997.
Principiul separaţiei puterilor în stat reflectat în noile constituţii central şi est europene, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală, Academia Româna, Filiala Cluj-Napoca, secţiunea juridică, 24-26 aprilie 1997.
Comparative Perspective on Semipresidential model. Critical perspective on Romanian semipresidential model, comunicare susţinută la conferinţa „Transition politique et developement institutionell" organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice din Bucureşti în colaborare cu Universite Libre du Bruxel!es, Universitatea din Genova, Universitatea Phanteon din Atena şi Universite Paris XII., Bucureşti, 11-14 martie 1997, în curs de publicare în volumul „Transition politique et development institutionell", Bucureşti, 1997.
Romania - model semiprezidenţial? Analiză constituţională a Constituţiei din 1991, comunicare susţinută la Congresul Internaţional de Studii Româneşti, C!uj-Napoca, 30.06. - 5.07 1997
Libertatea de exprimare şi calomnia prin presă, comunicare susţinută la Seminarul „Imaginea rromilor reflectată în presa românească", organizat de Institutul de Studiere a Multiculturalităţii din Bucureşti şi Centrul de cercetări academice al Facultăţii de Ştiinţe Politice Cluj, Cluj-Napoca, 18-19 iulie 1997.
Particularităţile modelului semiprezidenţial romanesc. Perspectiva critică., comunicare susţinută la Colocviul de Ştiinţe Politice, Cluj-Napoca, mai 1998.
Specificul puterii administrative în sistemul puterilor statului, comunicare susţinută la Conferinţa Internaţională de administraţie publică, organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Cluj-Napoca, octombrie 1998.
Perspectivă critică asupra sistemului politic românesc, comunicare susţinută la Conferinţa Naţională de Ştiinţe Politice, Cluj-Napoca, octombrie 1999.

LIMBI STRĂINE:
engleză şi franceză

via guv.ro

2 comentarii: